Trinity Exam

 

El Trinity College London és una institució educativa britànica que sempre ha destacat per la seva innovació i qualitat. Els seus exàmens d’anglès són reconeguts externament i equiparats al Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües per tal d’acreditar el seu nivell internacionalment; tots els seus exàmens estan plenament acreditats per les autoritats educatives del Regne Unit, la qual cosa assegura la qualitat dels seus serveis.

Examina la gamma més ample d’habilitat oral, des de la de principiant fins a la d’avançat. Existeixen fins a 12 nivells diferents d’examen, dividits en 4 etapes que es composen de distintes tasques que van ampliant-se amb el nivell del candidat. Els exàmens estan dissenyats de conformitat amb el marc comú europeu de referència del consell d’Europa

L’examen consisteix en una entrevista d’entre 5 i 15 minuts, segons el nivell, amb un examinador extern qualificat, en la qual l’alumne demostra la seva capacitat de desenvolupar-se oralment en anglès sobre temes que ja ha preparat.

 

New Horizons és un dels únics centres registrats a Caldes de Montbui per realitzar l’examen del Trinity. Tots els nostres professors estan qualificats per preparar-te per a l’examen el finalitzar el curs escolar que es realitza a la nostra acadèmia i tenim un percentatges de gairebé un 100% d’aprovats.