New Horizons t'ofereix Cursos Bonificats per empreses

Atenent a la disposició de la Llei 3/2012, del 6 de juliol, de mesures urgents per la reforma del mercat de treball, que inclou el dret del treballador a 20 hores anuals de formació, vinculades al lloc de treball, i el deure de l’empresari de formar als treballadors per adaptar-los a les modificacions, de l’esmentat lloc de treball, a New Horizons ens hem posat al dia i volem oferir-vos formació en idiomes per els vostres empleats, totalment bonificada, mitjançant el crèdit de formació del que disposen cada any les empreses.

 

Mitjançant el conveni entre New Horizons amb la Fundació Universitària Martí l’Humà, que actua com entitat organitzadora de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, us podem gestionar la bonificació dels cursos que els vostres treballadors realitzin a New Horizons, sempre que aquests tinguin una finalitat de millora per el lloc de treball i la formació continuada del treballador.

 

Podeu sol·licitar informació detallada al respecte, trucant al Tel: 93 865 35 21 de New Horizons, o directament al telèfon de la Fundació Universitària Martí l’Humà 93 860 50 60

 Amb el mateix afany, la Fundació Universitària Martí l’Humà, des de l’Aula d’Empreses, ofereix la possibilitat d’un pla de detecció de necessitats, sota els criteris i objectius de l’empresa, per poder fer un estudi detallat per un pla de formació objectiu, que ajudi al desenvolupament del negoci.