Cursos d'Espanyol per estrangers

Per a qui?

El cursos anuals d'espanyol com a llengua estrangera està dissenyat per a estudiants que parteixen d'un nivell bàsic o fals principiant que volen combinar l'aprenentatge de l'idioma juntament amb el coneixement d'elements culturals de la cultura hispana i de Barcelona. Per als que volen divertir-se aprenent l'idioma de forma dinàmica i progressiva per tal d'assolir un nivell B2.
 

Objetius

El curs va dirigit a persones que desitgen adquirir coneixements tant de llengua, en totes les destreses, com de cultura espanyola amb finalitats acadèmiques, professionals o personals. Començant des de zero,  amb l'objectriu de l'estudiant finalitzarà el curs assolint el nivell B2 d'acord amb el MECR (Marc Comú Europeu de Referència), amb posibilitat de fer la continuïtat pel C1 i C2.

 

Contingut

En aquest curs intensiu es fan 3 hores de classe diàries en les que es treballen per igual les 4 destreses lingüístiques (comprensió auditiva/lectora i expressió oral/escrita), ja que és la manera indicada si es vol progressar en tots els àmbits de la llengua. Tanmateix, durant les classes es combina l'estudi de la llengua amb el de coneixements culturals i històrics, la qual cosa ajuda a entendre millor el context de l'idioma que s'aprèn. Es realitzaran sortides per tal de treballar elements culturals i posar en pràctica l'idioma en situacions reals.

 

Materials

Durant el curs es treballarà amb el manual triat d'acord amb els nivells objectiu, complementat sempre amb materials de diferents fonts per aprofundir i dinamitzar els continguts impartits de forma amena i atractiva per als estudiants. Les noves tecnologies brinden l'oportunitat d'oferir un aprenentatge viu i alhora eficaç. Per això, el centre disposa de tot el necessari per a implementar-les en les sessions de classe amb èxit.

 

També hi han cursos intensius, cursos de continuïtat i classes privades.

Demana mes informació