Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) 

El CPE és el més avançat dels exàmens de Cambridge i és per a aquells estudiants que hagin assolit un nivell molt alt en l’idioma anglès. (nivell C2 en el Marc Comú Europeu de Referència).

En prendre aquest examen demostres que tens una gran fluïdesa en anglès, la qual cosa t’obrirà portes per treballar a un alt nivell de gestió en entorns de negoci internacionals, així com oportunitats en estudis de post graduat en anglès.El CPE és per a aquells estudiants amb un nivell d’anglès suficient per a qualsevol context i el seu nivell és similar al d’un nadiu. El CPE demostra que el candidat posseeix més que un nivell avançat de vocabulari i gramàtica i que és capaç de fer servir el llenguatge en contextos reals. Obtenir el Proficiency és un gran repte personal.