Cambridge Preliminary English Exam (PET)

 

El Cambridge Preliminary Test (PET) és un títol reconegut internacionalment per a aquelles persones que poden utilitzar l’anglès quotidià tant parlat com escrit a un nivell mitjà. El PET es situa en el nivell B1 en el Marc Comú Europeu de Referència.

Està dissenyat per certificar que el teu nivell d’anglès és prou bo com per intercanviar informació i instruccions en la comunicació del dia a dia. En prendre el Preliminary English Test (PET), es reflectirà el domini que tens quan utilitzes l’idioma anglès en la vida real, com en entendre cartells i anuncis. Molts ocupadors ho veuran com a prova de la teva habilitat per fer servir l’anglès a nivell intermedi i també s’utilitza per demostrar que el teu nivell és el suficient per accedir a algunes carreres universitàries.

Preparar-se per a l’examen és una excel·lent manera de desenvolupar i millorar les teves habilitats lingüístiques a nivell intermedi, ja que se’t requerirà que practiquis l’anglès en diferents situacions quotidianes de treball, estudi i oci.