Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)

 

El Certificate in Advanced English (CAE) és la segona qualificació més alta de Cambridge ESOL i és una respectada qualificació al Regne Unit. Es tracta d’una avaluació en profunditat de l’habilitat del candidat en l’ús de l’idioma anglès i està reconegut per milers d’empreses i institucions educatives de tot el món com a qualificació de nivell avançat. (nivell C1 en Marc Comú Europeu de Referència).

El CAE és per a aquells estudiants que tenen un nivell d’anglès suficient per desenvolupar-se amb facilitat en la majoria de situacions, incloent-hi les socials i educatives. El CAE reconeix i demostra l’habilitat que tens de parlar en anglès amb seguretat. Els candidats més avançats poden expressar les seves opinions en reunions i debats, desenvolupar les seves idees, expressar les seves opinions amb claredat i entendre i crear diversos tipus de text, com ara cartes de negocis, relats, propostes i informes. A més, el curs CAE és una manera útil de preparar-te pel més alt dels certificats de Cambridge: el CP