Exàmens Oficials

Exàmens Oficials que ofereix New Horizons:

Nosaltres t'ajudem a preparar-te'l

- Trinity exam ( New Horizons n'és Centre examinador oficial):

- Exàmens oficials de Cambridge University: