AVALUACIÓ


L'avaluació dels nostres alumnes dins de cada grup és individual i continuada. El professor avalua l'alumne dia a dia sense que ell Se n'adoni, ja que l'ensenyament que oferim és molt personalitzat. Les classes són establertes en grups reduïts i homogenis, tant en nivell com en edat dels alumnes, tant l'expressió oral com l'escrita és avaluada de manera contínua pel professorat nadiu. Tanmateix els alumnes poden gaudir d'una atenció personalitzada a través de treballs extra i/o reforç en el cas que ho necessitin, per tal de controlar que no baixi el nivell dels alumnes, sinó que segueixi pujant cada vegada més. Aquest nivell també és avaluat mitjançant exàmens trimestrals, dels quals s'entrega a l'alumne un informe corresponent.


Una altre de les possibilitats que oferim és la preparació, si l'alumne o desitja, per a la presentació dels exàmens de la Universitat de Cambridge: First Certificate i Advanced.
Tanmateix, a l'escola cada any, tots els alumnes tenen la oportunitat de poder presentar-se als exàmens del Trinity College of London, prèvia recomanació del nivell al que es poden presentar, oferim la possibilitat de classes preparatòries per tal d'assegurar l'èxit en la prova.